Update Federal Learning Account

Sinds 1 april 2024 is de (bètaversie van de) Federal Learning Account beschikbaar via http://careerpro.be. De officiële lancering is echter pas op 1 juni 2024, wat werkgevers extra tijd geeft voor de input van de data, tot 30 november 2024 om precies te zijn.

Context

Even opfrissen: de wet op de Arbeidsdeal is een pakket van maatregelen waarmee de overheid de arbeidsmarkt wil moderniseren via 4 pijlers: (1) betere werk-privébalans, (2) meer en betere opleidingen, (3) dynamischere arbeidsmarkt, (4) verdere digitalisering.

De Arbeidsdeal geldt voor alle sectoren, dus ook voor de horecasector (Paritair Comité 302).

Als vormingsorganisatie belichten we de opleidingspijler. Wat is de impact van de Arbeidsdeal op het opleidingsbeleid in jouw (horeca)zaak? Dat hangt af van de omvang van je onderneming, meer bepaald van het aantal werknemers. Een berekening die gebeurt o.b.v. de gemiddelde voltijdse tewerkstelling in je bedrijf tijdens de referteperiode (voor het jaar 2024 is de referteperiode 1/10/2022-30/9/2023). Voor advies of bij twijfel, contacteer je sociaal secretariaat. 

A) Bedrijven < 10 werknemers

Stel je minder dan 10 werknemers te werk, dan verandert er weinig.

Het staat jou vrij om je werknemers al dan niet opleidingen aan te bieden. Hou er rekening mee dat je de gevolgde opleidingen zal moeten registreren in de 'Federal Learning Account' van de overheid.

B) Bedrijven 10 tot 20 werknemers

Werken er in jouw horecabedrijf minimum 10 maar minder dan 20 werknemers, dan heeft elke voltijdse werknemer in jouw bedrijf jaarlijks recht op minstens één opleidingsdag. Voor deeltijdse werknemers of zij die geen volledig kalenderjaar in dienst zijn, wordt dit pro rata berekend.

Je zal dit opleidingsrecht en de gevolgde opleidingen online moeten registreren in het 'Federal Learning Account'.

C) Bedrijven met 20 of meer werknemers

In ondernemingen met 20 of meer werknemers, geldt vanaf 2024 een individueel opleidingsrecht van 5 opleidingsdagen per voltijdse werknemer/jaar. Dit opleidingsrecht en de gevolgde opleidingen moeten online geregistreerd worden in het Federal Learning Account (verderop meer info). Daarnaast verwacht de overheid van jouw onderneming een opleidingsplan

1. Opleidingsplan: wat & wanneer?

Jaarlijks een opleidingsplan opmaken tegen uiterlijk 31 maart. Vijftien dagen voordien moet dit plan worden voorgelegd aan de werknemers, of als die er is, aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. 

Maar wat is een opleidingsplan? Het is een opsomming van de formele en informele opleidingen die het bedrijf dat jaar zal aanbieden aan de werknemers (opgesplitst per team of doelgroep). In het opleidingsplan moet ook aandacht gaan naar bijzondere categorieën van werknemers (wat we noemen 'risicogroepen'). Dit plan bewaar je in de onderneming. > Download een template en voorbeeld.

2. Individueel opleidingsrecht van 5 dagen

De Arbeidsdeal bepaalt dat elke voltijdse werknemer in 2024 recht heeft op minimum vijf opleidingsdagen. Dat is één dag meer dan vorig jaar. Voor deeltijdse werknemers en voor werknemers die geen volledig kalenderjaar in dienst zijn, worden de opleidingsdagen pro rata berekend. Het saldo is door de werknemer overdraagbaar naar het volgend kalenderjaar. Binnen een periode van vijf jaar moeten er gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar zijn opgenomen. Je zal dit online moeten bijhouden via het Federal Learning Account.

De opleidingsdagen kunnen formeel of informeel zijn. Benut gerust het gratis aanbod van Horeca Forma: ons kalenderaanbod, bedrijfsopleidingen en e-learnings via GoodHabitz.

foto-opleidingsposter-2024-januari

Klikbaar opleidingsoverzicht

Zoek je een overzicht van ons gratis opleidingsaanbod? Download dan deze poster. Ideaal om uit te printen en/of om meteen door te klikken naar de opleidingspagina.

Download: onze opleidingstitels in één oogopslag

Federal Learning Account?

Elke werkgever (ongeacht de omvang van de onderneming) zal het opleidingsrecht en de gevolgde opleidingen online moeten registreren in het Federal Learning Account, kortweg FLA. Via deze digitale toepassing kunnen werkgevers en werknemers het opleidingsrecht beheren en bijhouden. Je sociaal secretariaat is je eerste aanspreekpunt m.b.t. de wet op de Arbeidsdeal en dus ook m.b.t. de Federal Learning Account.

Sjabloon opleidingsplan 

Dit sjabloon omvat alle elementen zoals bepaald in de arbeidsdeal. Weet dat elke werkgever vrij de vorm van het opleidingsplan bepaalt. Er is géén verplicht model.

Download template opleidingsplan

Problemen? Probeer het zo:

FAQ

Betrek de vormingsconsulent bij je opleidingsplannen

Ga je binnenkort opleidingen inplannen? Neem er dan zeker ons gratis opleidingsaanbod bij. Bovendien is er per provincie een vormingsconsulent om je opleidingsvragen te beantwoorden. Samen vinden jullie de perfecte match tussen jouw opleidingsnoden en ons aanbod. Contacteer je consulent rechtstreeks of via ons contactformulier.

Rein De Maeyer

Vormingsconsulent Antwerpen

Ruben Van Huyck

Vormingsconsulent Vlaams-Brabant & Limburg

Tatyana Yugay

Vormingsconsulent Oost-Vlaanderen

Jens Zutterman

Vormingsconsulent West-Vlaanderen